אשרת עבודה רגילה

בחודש פברואר 2018 פורסם "נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל". חברה המוכרת כחברת הייטק רשאית להגיש בקשה לטיפול מזורז להעסקת מומחה זר בתחום מומחיותיו בענף ההייטק.

הגשת הבקשה רלבנטית לגבי מומחים זרים המגיעים ממדינות הפטורות מאשר ביקור. בקשה להיתר עבודה ליחידת ההיתרים באופן מקוון דרך אתר רשות ההגירה. הבקשה תכלול מידע רלבנטי לגבי החברה המגישה את הבקשה, כגון: פרטים כלליים, תחום פעילותה, פרטים אודות הצורך במומחה הזר, פרטים אודות הפרויקט אליו ישויך המומחה הזר, תצהירים וכד'. בנוסף, יכללו פרטים גם אודות המומחה הזר, כגון: מומחיותיו, השכלתו, ניסיונו וכד'. לבקשה יש לצרף תצהיר "אישור שימוש בנתוני הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך בדיקת הכרה בתאגיד כחברה עתירת ידע טכנולוגי לצורך קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה".

תשלום אגרה להגשת בקשה להיתר עבודה בסך 1,190 ש"ח.

העובד יוכל להיכנס לישראל באופן מיידי עם היתר עבודה וללא צורך בהליך קונסולרי. בדרכונו של המומחה הזר תונפק בשדה התעופה בן גוריון אשרת תייר מסוג ב/2 אשר לאחר הגשת בקשה למשרד הפנים הרלבנטי תוחלף באשרת עבודה מסוג ב/1 כאשר במעמד זה מומלץ להגיש בקשה נוספת להנפקת אשרת כניסות ויציאות מרובות מישראל Multiple Entre Visa. האשרה תקפה לשנה וניתנת להארכה עד 5 שנים ושלושה חודשים. משך התהליך: 6 ימי עבודה.

לתשומת ליבכם! כניסה לישראל ללא היתר מתאים ואשרת עבודה מסוג ב-1 מהווה עבירה פלילית. החברה ונושאי משרה בה חשופים לסנקציות פליליות, לקנסות כבדים, סנקציות בהוצאות אשרות עתידיות, ואף לעונשי מאסר במקרים קיצוניים.

המומחה הזר עצמו יהיה צפוי לגירוש, או אף למעצר במקרים קיצוניים ואיסור לשוב לישראל לתקופות ממושכות (עד לתקופה של 20 שנים) ועשוי למצוא עצמו מסורב כניסה גם למדינות אחרות (כמו ארה"ב) בשל עבירות על חוקי הגירה.

החוק מחייב כל חברה בהנפקת אשרות עבודה למומחים זרים!

למשרדנו ידע רב וניסיון עשיר המאפשרים מענה מותאם אישית תוך הקפדה על יעילות, חסכון, לוחות זמנים ועמידה בהוראות החוק ומעמיד לרשותכם צוות עורכי דין ומומחים המלווים את התהליך במקצועיות ובמסירות.
פתח צ'ט
שלום, איך ניתן לעזור?
שלום, איך ניתן לעזור?
דילוג לתוכן