אשרת עבודה רגילה

בעידן הגלובאלי בישראל כמו בעולם כולו חווים גידול משמעותי בצורך של חברות רבות בניוד של עובדים זרים מיומנים, המצריכים ידע ייחודי ומומחיות בקורלציה לכך ישנה גם עליה בהיקף התחלות של פרויקטים לאומיים ומגה פרויקטים כגון פרויקטים בתחום התשתיות – הרכבת הקלה, קידוחי הגז, הייטק, אנרגיה, תקשורת ועוד.
חוק עובדים זרים וחוק הכניסה לישראל מסדירים את כניסתם והעסקתם של מומחים זרים בישראל ומחייבת כל חברה (ישראלית / זרה / שלוחה של חברה זרה) המבקשת להעסיק מומחה זר להנפיק אשרת עבודה מסוג ב-1 והיתר מתאים. היתר ואשרת עבודה התקפה לשנה מספקת פתרון כולל כאשר קם הצורך בהגעתו של מומחה זר לישראל לתקופה של מעל שלושה חודשים. 

קבלת האשרה כפופה לדרישות השכר ולהוכחת מומחיותיו של העובד. את האשרה זו ניתן לחדש מידי שנה ועד 5 שנים ושלושה חודשים ממועד תחילת העבודה בישראל. משך התהליך של הנפקת האשרה וההיתר העבודה עומד על 2-3 חודשים.

מורכבות התהליך והבירוקרטיה הכרוכה בו דורש היערכות ותכנון מקדים על מנת שהטיפול בתהליך יהיה יעיל ומהיר ככל הניתן.

הנפקת היתר ואשרת עבודה עבור מומחים זרים כוללת מספר שלבים לרבות: א. קודם למועד הגעתו של המומחה הזר לישראל יש להגיש את הבקשה לאשרה והיתר עבודה לאגף ההיתרים במשרד הפנים ואשר יכלול בין היתר את המסמכים הבאים – קורות חיים ותעודות השכלה המעידות על מומחיותו של העובד (לתעודות שאינן בשפה העברית או אנגלית יש לצרף תרגום נוטריוני לעברית או אנגלית וחותמת אפוסטיל), צילום דרכון בתוקף של שנה לפחות. ב. זמן הטיפול בבקשה במשרד הפנים הוא עד 60 יום. במידה ומשרד הפנים החליט לאשר את הבקשה, יונפק היתר העסקה בהתאם עם פרטיו של המומחה הזר והחברה המזמינה. ג. עם קבלת היתר העבודה יש לפנות ללשכת מינהל האוכלוסין באזור כתובת המזמין על מנת שזו תבצע הברקה של אשרת העבודה אל הקונסוליה הישראלית בחו"ל אליה יידרש המומחה הזר לגשת על מנת להחתים את דרכונו עם אשרת העבודה שהונפקה עבורו. ד. הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית הרלוונטית. ה. אשרת העבודה תוחתם בדרכונו של המומחה הזר בקונסוליה בחו"ל עמה יוכל להיכנס לישראל. ו. לאחר כניסתו לישראל של המומחה הזר יש לפנות אל לשכת מינהל האוכלוסין להגשת בקשה לרישיון עבודה וכניסה רב פעמית. ז. בתום תקופת הרישיון על המומחה הזר לצאת מישראל. לא יוארך רישיון עבודתו של מומחה זר מעבר ל-63 חודשים ממועד כניסתו לראשונה לישראל באשרה ורישיון עבודה ב/1.

התהליך המפורט לעיל הינו ההליך הסטנדרטי אך יתכנו מקרים בהם יתארך או יתקצר התהליך, יתבקשו מסמכים ואסמכתאות נוספות.

לתשומת ליבכם! כניסה לישראל ללא היתר מתאים ואשרת עבודה מסוג ב-1 מהווה עבירה פלילית. החברה ונושאי משרה בה חשופים לסנקציות פליליות, לקנסות כבדים, סנקציות בהוצאות אשרות עתידיות, ואף לעונשי מאסר במקרים קיצוניים.

המומחה הזר עצמו יהיה צפוי לגירוש, או אף למעצר במקרים קיצוניים ואיסור לשוב לישראל לתקופות ממושכות (עד לתקופה של 20 שנים) ועשוי למצוא עצמו מסורב כניסה גם למדינות אחרות (כמו ארה"ב) בשל עבירות על חוקי הגירה.

החוק מחייב כל חברה בהנפקת אשרות עבודה למומחים זרים!

למשרדנו ידע רב וניסיון עשיר המאפשרים מענה מותאם אישית תוך הקפדה על יעילות, חסכון, לוחות זמנים ועמידה בהוראות החוק ומעמיד לרשותכם צוות עורכי דין ומומחים המלווים את התהליך במקצועיות ובמסירות.
פתח צ'ט
שלום, איך ניתן לעזור?
שלום, איך ניתן לעזור?
דילוג לתוכן