אשרת שפים מסעדות אתניות

משרדנו מטפל בהוצאת היתר עבודה וכן אשרת עבודה בישראל, לשפים טבחים מומחים זרים במסעדות אתניות, באופן המהיר והמקצועי ביותר שניתן. אנו מטפלים בהוצאת היתר עבודה, אשרת עבודה תואמת, חוזי עבודה, החלפת היתרים ומעבר של שפים מומחים זרים בין מסעדות.

מסעדה אתנית מוגדרת כמסעדה אשר מגישה מאכלים על טהרת התפריט האתני מהמדינות הבאות בלבד: סין, יפן, הודו ותאילנד. מסעדה אשר עונה להגדרה של מסעדה אתנית, זכאית להעסיק שף מומחה זר בעל מומחיות מוכחת בהכנת אוכל אתני.

מספר השפים, מומחים זרים אותם זכאית המסעדה להעסיק, תלוי במחזור הכספי של המסעדה (ללא מע"מ) במהלך 12 החודשים אשר קדמו למועד הגשת הבקשה להעסקת המומחה.

תהליך הוצאת היתר עבודה וכן, אשרת עבודה תואמת, לשפים מומחים זרים, מתחלק למספר שלבים עיקריים:
1. הגשת בקשה ליחידת ההיתרים במשרד הפנים לקבלת היתר העסקה. על הבקשה להיות מפורטת ולכלול את כל המסמכים והנספחים הדרושים לרבות חוזה העסקה בין השף הזר ובין המסעדה, מתורגם ומאושר נוטריונית. בקשה שתוגש באיחור או ללא שצורפו כל המסמכים הדרושים לא תטופל ולא יינתן בגינה היתר העסקה.
2. כחלק מהתהליך, מתחייב המעסיק לשלם לשף הזר, מומחה זר, שכר אשר לא יפחת מפעמים השכר הממוצע במשק. קיום עומד הסכום על 16,800 ש"ח. (סכום זה אינו כולל תשלום עבור עבודה במשמרות או שעות נוספות, אשר ישולמו בהתאם לחוק מעבר לסכום שכר היסוד ובשיעורים שיחושבו בהתאם לשכר היסוד האמור. העסקת שף מומחה זר במשרה חלקית אסורה).
3. עם קבלת היתר העסקה, יש להגיש למשרד הפנים בקשה למתן אשרת עבודה בעבור השף הזר, מומחה זר בהתאם לכתובת המסעדה. אישור הבקשה על ידי משרד הפנים ילווה בשליחת אישור (הברקה) לקונסוליה הישראלית הרלוונטית בחו"ל.
4. הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של השף מומחה זר. 5. הארכת אשרת עבודה לתקופה של שנה עם כניסת השף מומחה זר לישראל.

אשרת עבודה בישראל אשר מונפקת בדרכונו של השף הזר מומחה זר, אינה מאפשרת כניסה ויציאה מישראל. על מנת לאפשר לשף הזר מומחה זר אישור יציאה וכניסה לישראל זקוק השף הזר מומחה זר בהנפקת אשרה נפרדת, אשרת חוזר רב פעמית.

אשרת עבודה של שף זר, מומחה זר ניתן לחדש מדי שנה ולא מעבר ל – 5 שנים ושלושה חודשים. מומלץ להתייעץ עם משרד עו"ד המתמחה בתחום דיני הגירה לישראל וניוד מומחים זרים לפני הזמנת שף זר, מומחה זר, על מנת לייעל ולזרז את תהליך הוצאת האשרה הנדרשת.

לתשומת ליבכם! כניסה לישראל ללא היתר מתאים ואשרת עבודה מסוג ב-1 מהווה עבירה פלילית. החברה ונושאי משרה בה חשופים לסנקציות פליליות, לקנסות כבדים, סנקציות בהוצאות אשרות עתידיות, ואף לעונשי מאסר במקרים קיצוניים.

המומחה הזר עצמו יהיה צפוי לגירוש, או אף למעצר במקרים קיצוניים ואיסור לשוב לישראל לתקופות ממושכות (עד לתקופה של 20 שנים) ועשוי למצוא עצמו מסורב כניסה גם למדינות אחרות (כמו ארה"ב) בשל עבירות על חוקי הגירה.

החוק מחייב כל חברה בהנפקת אשרות עבודה למומחים זרים!

למשרדנו ידע רב וניסיון עשיר המאפשרים מענה מותאם אישית תוך הקפדה על יעילות, חסכון, לוחות זמנים ועמידה בהוראות החוק ומעמיד לרשותכם צוות עורכי דין ומומחים המלווים את התהליך במקצועיות ובמסירות.
פתח צ'ט
שלום, איך ניתן לעזור?
שלום, איך ניתן לעזור?
דילוג לתוכן