הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 והתקנות מכוחו מתווים את החובות, האיסורים והסנקציות שתכליתם חתירה לקיום סטנדרטים בינלאומיים בתחום מאבק בפשיעה מאורגנת. החוק ותקנותיו מחילים על גופים פיננסיים מפוקחים את החובה ואת האחריות למניעת פעילות אסורה החשודה בהלבנת הון של לקוחותיהם.

בין החבות האלה ניתן לכלול את החובה לביצוע הליך "הכר את הלקוח" (KYC), איסוף ותיעוד של מסמכי הזיהוי, ביצוע בקרות אל מול רשימת מוכרזי טרור, העברת דיווחים רגילים ובלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון ועוד. אי עמידה בהוראות החוק ותקנותיו עלול לחשוף את החברה ואת נושאי המשרה לעיצומים כספיים וסנקציות פליליות.

אנו מתמחים בהטמעת מדיניות ארגונית ליישום החובות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, תקנותיו והנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור החלים על גופים פיננסיים, לרבות כתיבת מדיניות ונהלים, ניטור וזיהוי פעולות חריגות, ביצוע בקרות שוטפות, ביצוע ביקורות פנים, הקמת מנגנוני דיווחים רגילים ודיווחים בלתי רגילים, ביצוע הדרכות וייעוץ משפטי שוטף.
פתח צ'ט
שלום, איך ניתן לעזור?
שלום, איך ניתן לעזור?
דילוג לתוכן