הנחיות כניסת מומחים זרים לישראל בתקופת קורונה

צור עמנו קשר

074-7033933

מגפת הקורונה שינתה את היסוד של האופן בו אנשים במדינות בכל רחבי העולם בכלל ובישראל בפרט מקיימים אינטראקציה, מטיילים ועובדים, המציאות החדשה אילצה את מקבלי ההחלטות בישראל לנקוט במדיניות מונעת שעיקרה מתן אישורים בודדים בלבד לעובדים הדרושים לצורך תיקון חיוני למכונות קריטיות. בבקשה להיתר עבודה ובקשת אשרת העבודה יש להעביר בין היתר גם הסבר על החברה, הסבר על נחיצותו של המומחה הזר, פרטי המומחה, הסבר אופן ההתנהלות של המומחה בישראל כנדרש בהוראות משרד הבריאות ועוד.

יובהר, כי עמידה בתנאים שיפורטו בהמשך אינו מהווה אישור לכניסת המומחים לארץ, וכי נדרש אישור מקדים מעת הגורמים הרלוונטיים הכל בהתאם לתחום פעילות החברה המבקשת ותחום מומחיותו המומחה הזר. כמובן שבנוסף לאישור המקדים כאמור אין הדבר בא להחליף דבר מנוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים של רשות האוכלוסין וההגירה.

הנחיות משרד הבריאות ביחס למומחה זר המגיע לתיקון מכשור רפואי כוללות, בין היתר:

1. המומחה הזר ישהה בישראל למשך הזמן הקצר ביותר הדרוש לתיקון המכשיר התקול.

2. על החברה המזמינה לספק למומחה הזר מעבר ברכב פרטי משדה התעופה ועד לדירה שהוקצתה עבורו.

3. על המומחה הזר לחבוש מסיכת פה מרגע ירדתו מהמטוס ולמשך כל שהייתו בישראל.

4. ככל המומחה ינויד באמצעות נהג פרטי יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות בנושא זה – מחיצה, חלונות פתוחים, חבישת מסיכות, ישיבה במושב האחורי ועוד.

5. ככלל המקום היחיד אליו רשאי המומחה הזר לצאת מדירת הבידוד הינה למפעל ולצורך המשימה לשמה הגיע ארצה.

6. במהלך השהיה במפעל על המומחה הזר להתמגן עם מסיכת פה אף וכפפות, ולהקפיד על מרחק 2 מטרים לפחות מאנשים אחרים.

7. במהלך שהייתו בישראל על המומחה לבצע ניטור יומי ובכל מקרה של הופעת תסמינים עליו לדווח באופן מיידי למשרד הבריאות.

8. על החברה שבקשה את הגעתו של המומחה לארץ לבצע רישום מדויק אחר מקומות בהם שהה המומחה בארץ.

9. על המומחה לחתום כי הוא מתחייב לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ובתנאים למתן האשרה כאמור ועל החברה המזמינה לחתום כי היא תהא ערבה לקיום התנאים כאמור על ידי המומחה.

לתשומת ליבכם! קבלת ההיתר ואשרת העבודה לא יתקבלו ללא האישורים הנחוצים ממשרדי הממשלה הרלבנטיים אשר ניתנים במשורה ובקפידה. מעוניינים להעסיק מומחים זרים בישראל בתקופה זו, פנו אלינו בהקדם ונסייע בהוצאת האשרות המתאימות.

המידע הכלול במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה / הפרסום / הוראות החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

זקוקים לאשרת עבודה?