חופשת אבהות - מתי ואיך

צור עמנו קשר

074-7033933

חופשת אבהות מוסדרת בחוק עבודת נשים המאפשר לעובד להיעדר לתקופת לידה והורות (זהו המונח החדש בחוק, במקום חופשת לידה) לפיה, עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר הלידה של בת זוגתו לפי החלוקה הבאה: שלושת הימים הראשונים הינם על חשבון החופשה השנתית  של העובד כשאם אם אין לעובד מכסת ימי חופשה צבורה אזי הוא זכאי לצאת לחופשה ללא תשלום. שני הימים הנותרים מעמדם יהא כימי מחלה בגובה של 50% משכרו היומי של העובד.

לעניין חופשת האבהות עצמה, לעובד קיימות שתי אפשרויות:

היעדרות לתקופת לידה והורות במקום בת הזוג:

תקופת לידה והורות היא 26 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה לפני מועד הלידה והשאר אחרי יום הלידה.

בת הזוג, האם הטרייה, חייבת לנצל לפחות 6 שבועות מתקופת הלידה וההורות לאחר יום הלידה – אסור לה לוותר על התקופה הזו ואסור להעביד אותה בתקופה הזו.

מתום 6 שבועות לאחר יום הלידה העובד יכול להחליף את זוגתו ביתרת תקופת הלידה וההורות בהתקיים התנאים הבאים:

א.      בת הזוג זכאית לתקופת לידה והורות והיא הסכימה לוותר, בכתב, על חלק מתקופת הלידה וההורות ולחזור לעבודתה. אם בת הזוג עצמאית  היא צריכה להסכים לחזור למשלח ידה.

ב.      בת הזוג עבדה בפועל או עסקה במשלח היד בתקופה שלאחר 6 השבועות הראשונים הנ"ל.

אם העובד עובד במקום עבודתו הנוכחי 12 חודשים או פחות מכך ובת הזוג (היולדת) עבדה אצל המעסיק שלה 12 חודשים או פחות – העובד יהיה זכאי לכל היותר ל-15 שבועות של תקופת לידה והורות.

על פי התקנות הודעה על העובד למסור  30 ימים מראש הודעה על כוונתו לנצל את זכותו ולחופשת אבהות. 

2.היעדרות לתקופת לידה והורות ביחד עם בת הזוג:

עובד שאשתו ילדה יהיה זכאי לחופשה של שבוע במהלך תקופת הלידה וההורות של אשתו אם היא הסכימה לוותר, בכתב, על דמי הלידה שהיא זכאית להם עבור השבוע האחרון של זכאותה לדמי לידה. בתקופה הזו שני בני הזוג יכולים להיעדר במקביל.

 הינכם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל שאלה ו/או הבהרה בנושא.

המידע הכלול במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה / הפרסום / הוראות החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

רוצים לדעת מהן זכויותיכם?