הגישות החלופיות לניהול חייו של האדם

צור עמנו קשר

074-7033933

הגישות השונות לניהול חייו של האדם מיטיבה ושמה את האדם במרכז ולא את המוגבלות. החוק בישראל מציע חלופות משפטיות מתקדמות השמות דגש  על כיבוד רצון האדם עצמו, מעודדות שיתוף בהחלטות, הקשה, תמריץ לחיים עצמאיים ואפשרות לאדם לקבוע כיצד ייראו חייו.

הכירו את החלופות:

אפוטרופסות מיועדת למצב שבו אדם מוגדר כמי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך מיועד לאדם כשיר, צלול ומודע המבקש לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד במקרה שלא יוכל לנהל את חייו ענייניו בעצמו.

קבלת החלטות נתמכת מאפשרת לאדם המתקשה בקבלת החלטות בענייניו ובמימושן להסתייע באדם אחר בתהליך קבלת ההחלטה וביישומה, באופן המותאם לצרכיו, להבנתו ומונגש ככל האפשר למוגבלותו.

 

החלופה

אפוטרופסות

ייפוי כוח מתמשך

קבלת החלטות נתמכת

מי ממונה?

אפוטרופוס*

מיופה כוח*

תומך בקבלת החלטות*

מי מאשר את המינוי?

באישור בית משפט לאחר תסקיר עובד/ת סוציאלי/ת

ללא אישור בית המשפט המסמך נערך על ידי עורך דין, טעון הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי. נכנס לתוקף כאשר האדם איננו מבין בדבר**

המינוי נעשה בהסכמת מקבל ההחלטות ומוגש לאישור בית המשפט, לרוב נדרש תסקיר עובד/ת סוציאלי/ת

איזה מסמך נדרש לקבל?

צו בית משפט על מינוי אפוטרופוס

ייפו כוח מתמשך ואישור על כניסה לתוקף חתומים בחתימה של האפוטרופוס הכללי.

צו בית משפט על מינוי של תומך בקבלת החלטות.

חובת שמיעת האדם

האפוטרופוס צריך לשמוע את דעתו של האדם לפני קבלת החלטה

מיופה הכוח צריך לשמוע את דעתו של האדם לפני קבלת החלטה

מקבל ההחלטות מקבל את ההחלטה בעצמו לאחר קבלת התמיכה מהתומך.

מי מפקח?

פיקוח של האפוטרופוס הכללי. יש להגיש דוחות תקופתיים ולקבל את אישור בית המשפט לפעולות מסוימות.

אין פיקוח שוטף מטעם האפוטרופוס הכללי. אלא אם הממנה עצמו מבקש או שמוגשת תלונה נגד מיופה הכוח

אין פיקוח מטעם האפוטרופוס הכללי. אלא אם מוגשת תלונה לאפוטרופוס הכללי

* אחד או יותר

** ייפוי כוח רפואי בלבד ניתן לערוך על ידי רופא, אח מוסמך, עו"ס, פסיכולוג או כל עו"ד. ייפוי כוח רפואי תקף לשנה גם אם לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

המידע הכלול במאמר זה הינו מתוך אתר משרד המשפטים והינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה / הפרסום / הוראות החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

זקוקים למומחים במקרקעין?