ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כח הינו מסמך משפטי במסגרתו אדם מעניק לשליח מטעמו הרשאה לפעול בשמו ולשמש כשלוחו, לבצע בשמו ובמקומו פעולה משפטית או מגוון פעולות אחרות כלפי צד שלישי. חתימה על ייפוי כוח הינה פעולה משפטית נפוצה, אין חובה לפנות לעורך דין לשם חתימה על ייפוי כוח אך במקרים בעלי משמעות והשפעה כלכלית ו/או משפטית נקבעו בחוק מספר מקרים בהם ייפוי הכח ייעשו אצל עורך דין כגון, ייפוי כח מתמשך וייפוי כח לביצוע עסקה במקרקעין הטעונה רישום בטאבו יבוצע ע"י נוטריון.

סוגים של ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כח נוטריוני כולל מגוון סוגים, ייפוי כח נוטריוני ספציפי המאשר מיופה הכח לבצע פעולה ספציפי, בזמן ספציפי או מוגבל בזמן, ייפוי כח נוטריוני כללי, ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר וכיוצ"ב.

1. ייפוי כוח ספציפי

ייפוי כוח ספציפי מייפה את כוחו של השליח (מיופה הכוח) לביצוע פעולה או פעולות מסוימות בלבד לזמן ספציפי או לזמן מוגבל, כגון, מכירת נכס מסוים, ביצוע פעולה מסוימת מול המערכת הבנקאית וכד'.

2. יפוי כוח נוטריוני כללי

ייפוי כח נוטריוני כללי מיועד בדרך כלל למצבים שבהם אדם אינו יכול, מסיבה כלשהי, לבצע פעולות משפטיות, בנקאיות או אחרות באופן עצמאי כגון, במקרים בהם אדם חולה או פצוע, אדם אשר נעדר מהארץ לתקופה ארוכה וכן לכל מקרה אחר בו אדם מתקשה לטפל בעצמו בענייניו, והוא מעוניין שמיופה הכח יטפל בענייניו ובנכסיו בהעדרו. בהתאם לניסוח של יפוי הכח כאמור, מיופה הכח יוכל לבצע ללא הגבלה כל סוג של פעולה משפטית, בנקאית או אחרת בשמו של שולחו, כגון, קנייה, מכירה, נטילת הלוואה, פתיחת חשבון בנק, ביצוע פעולות בחשבון בנק של מייפה הכוח, ניהול הליכים משפטיים ועוד.

3. ייפוי כח נוטריוני לעסקאות מקרקעין

במידה ואדם מבקש שאדם אחר יבצע עבורו עסקה במקרקעין, הסיטואציה נפוצה בעיקר כאשר אדם נמצא בחוץ לארץ, ומעוניין לבצע עסקת מקרקעין בארץ. במידה וייפוי הכוח נועד להבטיח גם את זכויותיהם של צדדים שליישים אזי בסבירות גבוהה תעלה הדרישה כי ייפוי הכוח יהא ייפוי כוח בלתי חוזר. מקרה שכיח נוסף לשימוש בייפוי כוח לעסקה במקרקעין הוא ייפוי כוח שניתן לעורך הדין של הקונה על מנת שזה יוכל להשלים עבור לקוחו את רישום הנכס.

4. ייפוי כוח נוטריוני לבנק

המקרה השכיח ביותר בו נדרש לייפוי כח נוטריוני לבנק הינו בעת נטילת הלוואת משכנתא. הבנק דורש כי כתנאי למתן הלוואה ולהבטחת פירעונה, הלקוח יחתום על ייפוי כח בלתי חוזר המאפשר לבנק לבצע פעולות משפטיות שונות בנכס לרבות רישום הערת אזהרה, רישום שעבוד של הנכס לטובת הבנק לצורך הבטחת תשלום ההלוואה ולפעול למכירת הנכס בהתאם למקרים הקבועים הסכם ההלוואה. ייפוי הכוח נועד להבטיח את זכויותיו של הבנק ועל כן לא ניתן לביטול עלי ידי מייפה הכח. ייפוי כח כאמור שלא יבוצע בו אימות חתימה ע"י נוטריון לא יהא תקף. בנוסף, ניתן לייפות כוחו של כל אדם לביצוע כל פעולה או פעולות, בהינתן שהן חוקיות הקשורות להתנהלות בחשבון הבנק.

5. ייפוי כוח בלתי חוזר

כאמור לעיל, תוקפו של ייפוי כח רגיל מוגבל ולמעשה פג לאחר תקופה מסוימת, ניתן לביטול ע"י מייפה הכוח, בטל בפטירת מייפה הכח או במקרה של פגיעה בכשרותו המשפטית ועוד. לעומת זאת, ייפוי כח בלתי חוזר אינו ניתן לביטול על ידי מייפה הכח גם אם מייפה הכח נפטר או חלה פגיעה בכשרותו המשפטית והוא אינו מוגבל בזמן (אלא אם נקבע אחרת בייפוי הכח). ייפוי כוח בלתי חוזר ניתן בדרך כלל במקרים בהם יש צורך להבטיח קיום התחייבות מייפה הכח לביצוע פעולה לטובת צד שלישי' – כגון בעסקת מכר דירה להבטחת רישום הנכס על שם הקונה.

6. חתימה על ייפוי כח בחו"ל

אדם השוהה מחוץ לישראל ואשר מבקש לבצע עסקה במקרקעין בישראל או לערוך ייפוי כח נוטריוני אשר יהיה בר תוקף בישראל, עליו לנציג דיפלומטי או קונסול של ישראל באותה מדינה בה הוא שוהה. על פי החוק לנציגים דיפלומטיים ולקונסולריים של ישראל יש סמכויות נוטריוניות וחתימתם על מסמכים יהיו תקפים בישראל כאילו נחתמו על ידי נוטריון.

מחיר ייפוי כח נוטריוני

תקנות הנוטריונים קובעות את התעריף אותו יגבה הנוטריון בעד פעולותיו, והוא אינו רשאי לגבות סכום גבוה יותר או נמוך יותר מזה הקבוע בתקנות. הסכום שבתקנות צמוד למדד ומשתנה מעת לעת כפי שמתפרסם ע"י משרד המשפטים. לסכומים אלו יש להוסיף מע"מ כדין. לתעריף שירותי נוטריון לחץ כאן.
במשרדנו ניתן לקבל במהירות ומקצועיות את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות ייפוי כוח נוטריוני כללי, ייפוי כוח נוטריוני מקרקעין, ייפוי כוח למשכנתא לבנק, אימות חתימה, אישור תרגום נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים ועוד.
אנו עובדים 24 שעות ביממה למידע נוסף וליצירת קשר 074-7033933 שירותים נוטריוניים

למה אנחנו

עורכי הדין אטיאס ושות' מספקים ייעוץ משפטי מעשי ואיכותי, הרואה לנגד עיניו את צרכיו העסקיים של הלקוח

כי אין תחליף לשירותים מקצועיים של עורך דין מקרקעין מנוסה

משרדנו מספק ללקוחות מעטפת של שירותים משפטיים בתחום העסקי – מסחרי החל משלב הקמת החברה ובאופן שוטף לאחר מכן והכל תוך מקצועיות ויצירתיות

בין אם מדובר בעסקת מכירת דירה או רכישת דירה מקבלן או מיד שניה ובין אם מדובר בעסקאות מורכבות אחרות אנו נדאג לאינטרסים שלכם

זקוקים לייעוץ משפטי?