ייפוי כח רפואי

חוק זכויות החולה מאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), צלול ומבין את משמעותו של ייפוי כוח רפואי את האפשרות לייפות את כוחו של אדם אחר אשר יקבל עבורו החלטות רפואיות, במקרה שככל שיגיע יום שבו לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי בשל מצבו הגופני, הקוגניטיבי, הנפשי או מכל סיבה אחרת.

עריכת ייפוי כוח רפואי עשויה למנוע את הצורך בפניה לבית המשפט לשם מינוי אפוטרופוס או לצורך קבלת הוראות בקשר לטיפול רפואי דחוף

יובהר, ייפוי הכוח הרפואי מייפה את כוחו של מיופה הכוח כך שיהיה מוסמך לקבל עבורו החלטות הקשורות לעניניים רפואיים בלבד.

ייפוי כח רפואי ייחתם בפני בעלי מקצוע המנויים בחוק וייכנס לתוקפו לאחר שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי. אם לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי - יהיה תקף לשנה. במידה וייפויי הכוח נכנס לתוקף במהלך אותה שנה, הוא ימשיך לעמוד בתוקפו.

למה אנחנו

עורכי הדין אטיאס ושות' מספקים ייעוץ משפטי מעשי ואיכותי, הרואה לנגד עיניו את צרכיו העסקיים של הלקוח

כי אין תחליף לשירותים מקצועיים של עורך דין מקרקעין מנוסה

משרדנו מספק ללקוחות מעטפת של שירותים משפטיים בתחום העסקי – מסחרי החל משלב הקמת החברה ובאופן שוטף לאחר מכן והכל תוך מקצועיות ויצירתיות

בין אם מדובר בעסקת מכירת דירה או רכישת דירה מקבלן או מיד שניה ובין אם מדובר בעסקאות מורכבות אחרות אנו נדאג לאינטרסים שלכם

זקוקים לייעוץ משפטי?