נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים

בשנים האחרונות זינק מספר המגה פרויקטים בישראל – הפרויקטים הלאומיים והפרויקטים הפרטיים ומתוך כך הבינה ממשלת ישראל את הצורך המיידי לאפשר לחברות המבצעות להעסיק בישראל עובדים ומומחים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים שאינם בנמצא בישראל ואשר ניתן לבצעה רק באמצעות גורם זר.
הנוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיגון ייחודיים אינו חלק מנוהל "מומחים זרים". והמשמעות הישירה הינה היכולת להגיש בקשה אחת עבור עשרות ואף מאות מומחים זרים עבור פרויקט ספציפי ולשלם להם שכר בגובה השכר הממוצע במשק להבדיל מנוהל מומחים זרים הדורש לשלם למומחה הזר לפחות כפל השכר הממוצע במשק.
עם זאת, הדרך לקבלת האשרה על פי נוהל אינה פשוטה ומורכבת וכוללת דרישות מחמירות שנבדקות בקפידה, כשהתהליך כולו עשוי להארך כ-6 חודשים מיום הגשת הבקשה. ההיתר המיוחל ינתן לאחר אישור ועדה מייעצת ברשות האוכלוסין וההגירה ולאחר קבלת המלצת שר האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים .

הבקשה תכלול את רשימת המסמכים שעיקרם, מכתב הסבר מפורט ומנומק, בצירוף בתצהירו של מנכ"ל החברה התומך בו ואשר יתייחס:
1. אופי העבודה;
2. הטכנולוגיה והמיכון הייחודיים שבאמצעותם יבוצע הפרויקט;
3. רשימת המקצועות בהם יועסקו העובדים הזרים;
4.מספר העובדים הדרושים בכל מקצוע;
5. לוחות זמנים צפויים ובהם פירוט מצבת כוח האדם הנדרש לביצוע הפרויקט בכל שלביו;
6. פירוט מספר העובדים הישראלים שיועסקו בפרויקט;
7. פירוט האם בכוונת החברה לשלב ולהכשיר עובדים ישראלים בביצוע העבודות בטכנולוגיה ייחודית המבוצעות בפרויקט; ועוד.

לאחר שתתקבל הסכמת השרים, ינתן לחברה אישור עקרוני למתן היתר העסקה בו יפורטו תנאי ההיתר ותנאים מקדמיים כגון תשלום אגרה, הפקדת ערבות בנקאית, גיוס אישור אחראי לפיקוח, על מנת שההיתר יכנס לתוקפו.
ראוי לציין כי נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים הינו נוהל מורכב שדורש מיומנות, הבנה מעמיקה וזהירות כל זאת על מנת לממש את מלוא הפוטנציאל של נוהל זה ועמידה בלוחות הזמנים.
לתשומת ליבכם! כניסה לישראל ללא היתר מתאים ואשרת עבודה מסוג ב-1 מהווה עבירה פלילית. החברה ונושאי משרה בה חשופים לסנקציות פליליות, לקנסות כבדים, סנקציות בהוצאות אשרות עתידיות, ואף לעונשי מאסר במקרים קיצוניים.
המומחה הזר עצמו יהיה צפוי לגירוש, או אף למעצר במקרים קיצוניים ואיסור לשוב לישראל לתקופות ממושכות (עד לתקופה של 20 שנים) ועשוי למצוא עצמו מסורב כניסה גם למדינות אחרות (כמו ארה"ב) בשל עבירות על חוקי הגירה.

החוק מחייב כל חברה בהנפקת אשרות עבודה למומחים זרים!

למשרדנו ידע רב וניסיון עשיר המאפשרים מענה מותאם אישית תוך הקפדה על יעילות, חסכון, לוחות זמנים ועמידה בהוראות החוק ומעמיד לרשותכם צוות עורכי דין ומומחים המלווים את התהליך במקצועיות ובמסירות.
פתח צ'ט
שלום, איך ניתן לעזור?
שלום, איך ניתן לעזור?
דילוג לתוכן