סופה של ביטולי צ'קים בדרך לישראל ומטריה לא תספיק

צור עמנו קשר

074-7033933

בחודשים מרץ -אפריל חל זינוק של מאות אחוזים בביטולי צ'קים ולא נראה שזה יעצור כאן, עשרות אלפי עסקים בסכנת התמוטטות.

לאחרונה פורסם באמצעי התקשורת כי מנתונים שהגיעו מהמערכת הבנקאית חל זינוק מטריד עד מאוד בביטולי צ'קים ובצ'קים שחזרו למול התקופה המקבילה אשתקד. המגמה של ביטולי צ'קים החלה בתחילת חודש מרץ 2020 ומאז מגמה זו מתחזקת מיום ליום כולל במועדת כתיבת שורות אלו. כל זאת מבלי לכלול זינוק של עשרות אחוזים בצ'קים שחזרו בשל חריגה ממסגרת חשבון הבנק.

בתחילת החודש קראה המפקחת על הבנקים לציבור לנהוג באחריות, לשקול היטב את צעדיו ולהיזהר מפני הסנקציות והמחיר הכלכלי הכבד העלולים לנבוע מאי פירעון שיקים. המפקחת על הבנקים ציינה בהודעתה כי מלבד  הסיכון להטלת הגבלה על חשבונות הבנק של הלקוח, לביטול ואי פירעון של שיקים עשוי להיות מחיר כלכלי כבד, כגון: סנקציות וגביית חובות – עיקולים, הטלת הגבלה מיוחדת על כל חשבונות השיקים של הלקוח, הגבלות על יציאה מהארץ, שלילת רישיון נהיגה, איסור הנפקת כרטיסי אשראי וכן תוספות ריבית בשל הפיגור בתשלום החוב. כמו כן תיתכן פגיעה ביכולת לקבל אשראי ובדירוג האשראי.

כיצד מבטלים שיקים?

ניתן לבטל שיק או אפילו פנקס שיקים שלם ובלבד שמועד העברת הכסף הרשום עליהם עדיין טרם הגיע. פעולת ביטול השיק מבוצעת באמצעות סניף הבנק של הלקוח אשר ידרוש מספר פרטים ונתונים אודות השיק שמבוקש לבטלו.

מתי ביטול שיקים הופך לעברה ומה ניתן לעשות בנידון?

כאשר מוסר הצ'ק מבטל את הצ'ק או מוסר צ'ק ללא כיסוי מבלי שתהיה לו סיבה מוצדקת הרי שמדובר בעבירה פלילית על פי החוק. בנוסף, לכך שביטול צ'ק או מסירת צ'ק ללא כיסוי הינה עבירה פלילית הרי שהדבר עלול ליצור פגיעה בדירוג האשראי והגבלות נוספות שמשמעותן, בין היתר, קושי בקבלת הלוואות במשך תקופה מסוימת.

במקרים מסוימים בהם לא נתקבלה סחורה כנגד הצ'ק שניתן רשאי כותב הצ'ק לבטל אך שני הצדדים צריכים להגיע להסדר כלשהו ביניהם אולם במקרים קיצוניים יותר רשאי כותב השיק לבטל את השיק באופן חוקי ללא צורך בפניה אל כותב השיק. בכל מצב בו בוטל שיק חייב המבטל להיות מסוגל להוכיח כי הסחורה לא סופקה על פי ההסכם.

זכותו של המוטב, מקבל השיק, לפנות להליכים משפטיים אשר במידה וימצאו כי ביטול השיק לא היה חוקי, יובילו להפעלת שירותי ההוצאה לפעול לצרוך גביית השיק. לכן, על מנת למנוע מצבים לא נעימים, חשוב להסתמך על הוכחות קונקרטיות וברורות.

צריכים סיוע בגביית חבות?