2רקע

עדכון קורונה – הנחיות חדשות  19.04.20

מעסיקים לתשומת ליבכם

בתאריך 19.4.2020 פורסמו הנחיות חדשות אשר מקלות ומאפשרות חזרה מתונה והדרגתית לשגרת עבודה חדשה, להלן עיקרן:

כמה עובדים רשאים להגיע פיזית למקום העבודה?

בהתאם להנחיות, מקום עבודה שאינו חיוני ושאינו נאסר לפתיחתו על ידי משרד הבריאות, 10 עובדים או עד 30% מהעובדים, בכפוף לכך שמקום העבודה עומד בתנאי ה”תו הסגול".

 

איך מקבלים את התו הסגול?

לא נדרשת פנייה כלשהי לרשויות או אף בהיתר כלשהו, במידה ומעסיק סבור שהוא עומד בתנאים שנקבעו בתו הסגול.

 

מהם התנאים שנכללים ב”תו הסגול”?

ראשית, על כל מקום עבודה אשר מבקש לפתוח את העסק למנות אחראי על שמירת כללי התו הסגול בארגון.

שנית, יש לידע את העובדים על כללי התו הסגול ולהציב שילוט במקום בולט לעין.

שלישית, המנכ”ל וכן האחראי שמונה לעניין צריכים לחתום יחד על הצהרה לפיה הם מקיימים את כללי התו הסגול.

 

מהם רשימת הכללים שנקבעו במסגרת ה”תו הסגול"?

בטרם כניסה למקום עבודה – המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:

 א. האם אתה משתעל?

 ב. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?

 ג. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

 

אם התשובה לאחת מהשאלות לעיל חיובית, לא תתאפשר כניסתו של אותו אדם / עובד (אלא אם יצהיר כי השיעול כרוני, בשל אסטמה וכו’). בנוסף – יש להסדיר עמדה לבידוק חום גוף באמצעי לא פולשני. לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

 

תנאים נוספים פרט לאלו  המפורטים לעיל יש לדאוג לאלה:

 • * שמירת מרחק של שני מטרים בין העובדים, ובמידה ולא ניתן לשמור מרחק שכזה על המעסיק       לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

 • * לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל האפשר  בכלל זה, מקלדת, טלפון, ציוד משרדי. במידה       ולא ניתן להקצות ציוד אישי – הציוד יעבור חיטוי קפדני בהעברה בין אנשים.

 • * על כלל העובדים לחבוש מסכות.

 • *בכפוף להנחיות על שמירת מרחק של 2 מטרים בין העובדים, מספר העובדים בכל חדר: בחדר        שגדלו עד 20 מטרים – 2 אנשים. בחדר גדול מ-20 מטרים – עד חמישה אנשים. ניתן להעסיק      בכל חדר מספר גדול יותר של עובדים, אם קיימת מחיצה ייעודית למניעת רסס בין אדם לאדם.

 •  

 • – למרות האמור לעיל ניתן לקיים פגישות בנוכחות עד 8 משתתפים בלבד.

 • – אכילה ושתייה תתבצע ככל הניתן בחדרו הקבוע של העובד.

 • – על המעסיק לאפשר ככל שניתן, עבודה מרחוק, לעובדים שיכולים לבצע את עבודתם כך.

 •  

 • על המעסיק לנהל רישום ממוחשב, הכולל:

  •  – מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה, לרבות זמני שהייתם.

  •  – דיווח על תשאול העובדים ועל מדידת חום.

 •  – המעסיק יוודא ככל האפשר שכל עובד יעבוד מול ספקים קבועים.

 •  – ככל שהמעסיק מפעיל שירות הסעה לעובדים ישבץ ככל האפשר קבוצות ההסעה יהיו קבועות.

 •  – ככל שמקום העבודה עובד במשמרות – ישבץ המעסיק ככל האפשר עובדים בקבוצות קבועות.

 •  – לא תתאפשר חזרתם לעבודה של עובדים בני למעלה מ-67 אשר לא הגיעו לעבודה מיום 22         במרץ 2020.

מה קורה אם אחד העובדים חלה בקורונה?

לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית, רופא המחוז או ראש השירות יהיו רשאים להורות על סגירת מקום העבודה עד לסיום החקירה כאמור.

 

האם ניתן עדיין להוציא עובדת בהריון לחופשה ללא תשלום בהסכמה וללא צורך באישור משרד העבודה?

התקנות הקודמות שהתירו למעסיקים להוציא לחל”ת ללא צורך בקבלת היתר, עובדות ועובדים אשר מוגנים מכח חוק עבודת נשים, בוטלו החל מיום 17.4.20. בהתאם, מעסיקים שמבקשים להוציא לחל"ת עובדות ועובדים מוגנים נדרשים לקבל היתר לכך מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה.

 

לשיחת ייעוץ התקשרו עכשיו 074-7033933

Open chat
Powered by