פירוק חברה

הדין בישראל מכיר בשתי דרכים לפירוק חברה בע"מ – פירוק מרצון של החברה או פירוקה על ידי בית משפט, לבקשת בעלי מניותיה, נושיה או עובדיה.

פירוק מרצון

1. הליך מקוצר לפירוק חברת יחיד בעלת כושר פירעון – בחברת יחיד, בה ישנו אדם אחד בלבד המכהן בו זמנית כבעל המניות וגם כדירקטור, ניתן הגיש בקשה לביצוע פירוק מרצון בהליך מקוצר, ובלבד שמשאביה הכלכליים של החברה מאפשרים לה להשיב את התחייבויותיה וחובותיה במלואם בתקופה של עד לחצי שנה. שלב הראשון בהליך הפירוק המקוצר – הגשת תצהיר כושר פירעון לידי רשם החברות, ובשלב השני, ימונה מפרק אשר יפעל לחיסול החברה, בכפוף לפירעון מלא של חובותיה.

2. פירוק חברה בעלת כושר פירעון ברצון בעלי המניות – ככל וישנם בחברה יותר מבעל מניות אחר, ואלה מעוניינים בפירוק החברה, ניתן להגיש בקשה לביצוע פירוק מרצון, ובלבד שמשאביה הכלכליים של החברה מאפשרים לה להשיב את התחייבויותיה וחובותיה במלואם בתקופה של עד ל-12 חודשים. בשלב הראשון, יש להגיש תצהיר כושר פירעון לידי רשם החברות, בשלב השני, תכונס אסיפה כללית במהלכה תתקבל החלטת הפירוק ותיקבע זהות המפרק אשר יפעל לחיסול החברה, בכפוף לפירעון מלא של חובותיה, ובשלב השלישי, תכונס אסיפה סופית, בה יאושר הפירוק.

3. פירוק חברה ברצון נושיה ושאינה בעלת כושר פירעון – במידה והחברה אינה יכולה לפרוע את חובותיה, תזומן אסיפת בעלי מניות ואסיפת נושים וניתן להיכנס להליך פירוק מרצון מטעם הנושים. התהליך מורכב משלושה חלקים – בשלב הראשון יש לכנס אסיפת נושים בה ימונה מפרק, בשלב השני המפרק יגיש דו”ח המתאר את אופן הפירוק בפועל של החברה, ובשלב השלישי, המפרק יציג את הדו”ח במסגרת אסיפה סופית של החברה.

הערה: ביום 15.9.19 נכנס לתוקף תיקון לחוק החברות התשנ"ט-1999 אשר כולל מספר עדכונים בין היתר תיקון בעניין הליכי פירוק חברה מרצון הכולל מספר הליכי הפירוק החדשים כוללים הקלות, כגון:
פירוק חברה מרצון בשני שלבים בלבד (לכלל החברות- חברות יחיד וחברות שאינן חברות יחיד).
בוטלה דרישת הפרסום ברשומות, הפרסום מתבצע על ידי רשם החברות ללא צורך בתשלום אגרה.
פירוק מרצון בהליך מזורז לחברות שאינן פעילות – הליך פירוק הכולל הגשת מסמכים בשלב אחד בלבד.

פירוק חברה על ידי בית המשפט

חברה תפורק ע"י בית המשפט בהתקיים אחת מהעילות הבאות:
1. החברה חדלת פירעון ואינה מסוגלת להמשיך בפעילותה;
2. החברה קיבלה החלטה כי הפירוק יעשה ע"י בית המשפט;
3. החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה מהתאגדותה או הפסיקה את עסקיה למשך שנה;
4.פירוק מן הצדק ומן היושר – למשל, סכסוך שאינו מאפשר את המשך הפעילות.

הדין קובע בהקשר זה, כי בקשה לפירוק יכולה להיות מוגשת לבית המשפט מטעמו של נושה החברה, משתתף בחברה, או מטעם החברה עצמה, המבקשת כי התהליך ינוהל על ידי בית המשפט.
בעל העניין בפירוק יגיש לבית המשפט המחוזי בקשת פירוק וכן עותק לכונס הרשמי. בשלב הראשון, בית המשפט ימנה לחברה מפרק זמני עד החלטתו בנוגע לצו פירוק או מינוי מפרק קבוע. עם קבלת צו פירוק יעוכבו ההליכים נגד החברה והכונס יפעל לכינוס אסיפות נושים ובעלי מניות כדי להציע מועמד לתפקיד מפרק קבוע אשר לו יוקנו סמכויות למימוש נכסי החברה ופירעון חובותיה לפי סדר קדימויות תביעות החוב בפיקוח בית המשפט ובאישורו ינתן צו לחיסול החברה.

חברה שתסווג כחברה מפרת חוק בשל חובות אגרת חברה עשויים בעלי מניותיה והדירקטורים שלה לספוג עיצומים כספיים וסנקציות.

משרדנו מתמחה בתחום התאגידים ובפירוק חברות בפרט. אנו נטפל עבורך בכל הבירוקרטיה, נפעל לביטול חובות ואגרות ברשם החברות.
הימנעו מקנסות ועיצומים ופנו אלינו לטיפול מיידי.
למידע נוסף וליצירת קשר 074-7033933

המידע הכלול במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה / הפרסום / הוראות החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

צור עמנו קשר
074-7033933

למה אנחנו

עורכי הדין אטיאס ושות' מספקים ייעוץ משפטי מעשי ואיכותי, הרואה לנגד עיניו את צרכיו העסקיים של הלקוח

כי אין תחליף לשירותים מקצועיים של עורך דין מקרקעין מנוסה

משרדנו מספק ללקוחות מעטפת של שירותים משפטיים בתחום העסקי – מסחרי החל משלב הקמת החברה ובאופן שוטף לאחר מכן והכל תוך מקצועיות ויצירתיות

בין אם מדובר בעסקת מכירת דירה או רכישת דירה מקבלן או מיד שניה ובין אם מדובר בעסקאות מורכבות אחרות אנו נדאג לאינטרסים שלכם

זקוקים לייעוץ משפטי?