החזר מס שבח באמצעות פריסת מס שבח

צור עמנו קשר

074-7033933

מרבית ציבור המוכרים אינם מודעים לנושא פריסת מס השבח באמצעותו ניתן להפחית את מס השבח שהם אמורים לשלם בעת מכירת הדירה שבבעלותם. יתרה מזאת עורכי דין רבים נוטים להתעלם מכלי חשוב ויעיל זה שמטרתו הפחתת מס השבח לעיתים בשל מורכבותו או אי הבנת חשיבותו.  

לא פעם נוטים לחשוב כי פריסת מס השבח משמעה מעולם הצרכנות הינה פריסה לתשלומים של מס השבח אך לא בכך מדובר. פריסת מס השבח הינה כלי הקבוע בסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין – פריסת מס השבח מאפשרת שכלול של הכנסה חייבת (הכנסה מיגיעה אישית, רווחי הון, הכנסות מדמי שכירות (למעט דירות הממוסות בכ-10%)) לשבח שנצטבר ממכירת הדירה.

ככלל שיעור מס השבח נקבע בהתאם לתקופה בהן השבח נצבר. לדוגמא אם מדובר ביחיד (מי שאינו תאגיד) המבקש למכור דירה למשל אזי השבח שהצטבר עד ליום 6.11.2001 יחושב לפי שיעור מס של 47%, מיום 7.11.2001 ועד ליום 31.12.2011 שבח שהצטבר יחושב לפי שיעורי מס של 20% ו מיום 1.1.2012 ואילך השבח יחושב לפי שיעור מס של 25%. אם כן לאור האמור לעיל אנו נוכל לעשות שימוש בסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין באמצעות מוכר הדירה יוכל לשלם באמצעות פריסת מס השבח שיעורי מס מופחתים ובאמצעות נקודות זיכוי (ככל שישנן), להן הוא זכאי.

תקופת הזכאות לחישוב פריסת השבח הינה עד 4 שנות מס כשהחריג הוא תקופת בעלות בנכס שקצרה מ-4 שנים במקרה זה תקופת הזכאות תהא לפי התקופה הקצרה מבין השניים.  

כאשר המוכר הינו בן 60 שנה ומעלה והכנסותיו נמוכות, מדרגות המס שאינן מיגיעה אישית (רווחי הון או כמו במקרה שלפנינו משבח מקרקעין) יהיו זהות למדרגות המס מיגיעה אישית וזה נתחיל לחשב את השבח ממכירת הדירה החל משיעור של 10% זאת להבדיל ממקרה בו מוכר הדירה הינו מתחת לגיל 60 ואז חישוב השבח יתחיל מ-31%, כשפריסת השבח יכולה לסייע בהפרתת מס השבח רק במקרה והכנסותיו נמוכות מאוד.

לתשומת הלב, ניתן לבקש פריסה רק במידה והמוכר הגיש דו"חות לפי סעיף 131 לפקודה עבור שנות המס עבורן אנו מבקשים פריסה. המוכר יכול לקבל אישור על הכנסותיו כולל זכאות לנקודות זיכוי בהתאם לנתוניו האישיים.

בפריסה שביצע משרדנו עבור לקוח ואשר זיכה אותו בהחזר מס שבח של למעלה מ- 104,000 ש"ח. מדובר באדם כבן 77 בעל הכנסה צנועה מפנסיה (קצבאות ביטוח לאומי ואחרות אינן מחושבות כהכנסה לצורך חישוב הפריסה).  הלקוח מכר קרקע כאשר שנת הרכישה היתה 1958 (קרי לפני 1.4.1961) הוא היה זכאי לשיעור מס היסטורי דבר שהעמיד את שיעור המס על כ-132,000 ש"ח בנוסף ביצענו פריסת מס שבח שהוגשה לפקיד השומה ובסופו של דבר שילם הלקוח כ-9,000 ש"ח  בלבד!

הבטיחו ונצלו את זכויותיכם הקבועות בחוק, עשו שימוש בכלי המס השונים ואל תשלמו מסים מעבר לדרוש על פי חוק.

משרדנו לרשותכם בכל שאלה וסיוע בנושא.

המידע הכלול במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה / הפרסום / הוראות החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

זקוקים למומחים במקרקעין?