רגולציה פיננסית

Norton Compliance Consulting בשיתוף משרד אטיאס ושות' מייעצים ומלווים גופים פיננסיים בציות לחובות הרגולציה. אנו מסייעים ללקוחותינו להתמודד עם דרישות הרגולציה הרבות והמשתנות ויישומן בתהליכי העבודה בארגון.

מחלקת הרגולציה בשילוב אנשי מקצוע המתמחים בכל שלבי היישום של הוראות הרגולציה, תומכים בחברות מתחומים שונים החל משלב פרשנות החקיקה, מיפוי התהליכים העסקיים ותפעוליים שעשויים להיות מושפעים מרגולציות שונות, התאמת ובמקרה הצורך בניית תהליכים והטמעתם בנהלי עבודה.

אנו מתמחים בליווי קופות גמל, קרנות, שירותי אשראי וגופים פיננסים מפוקחים נוספים ומספקים מעטפת רחבה בתחום הציות ואשר כוללת את כל האספקטים הקשורים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור והצווים מכוחו, בניית תכניות עבודה, ליווי גופים פיננסים בביצוע הבקרות אחר הוראות החוק והרגולציה מטעם משרד האוצר, רשות ני"ע ובמדיניות שהותוותה על ידי דירקטוריון החברה וזאת באמצעות בניית נהלים, הדרכות ביצוע ביקורות פנים, בקרות, בניית תכניות אכיפה, איפיון והטמעת תהליכי עבודה, ביצוע סקרי סיכונים, תמיכה ועדכון של שינויים רגולטוריים, מתן כלים פרקטיים ליישום הוראות הרגולציה השונות הכל בכדי לצמצם את חשיפות החברה, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לתביעות וסנקציות מנהליות ופליליות תוך הקטנת ההסתברות להפרה של חוקים והוראות.

Open chat
Powered by