תנאי שימוש

תנאי שימוש

  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משרד עורכי דין אטיאס ושות' ("האתר"). השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו כפופים להסכמתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן.

התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי

האמור באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני או כללי של עורך דין והינו מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל הסתמכות ו/או פעולה שנעשית על בסיס המידע והפרטים האמורים באתר זה הינם על אחריותו של המשתמש בלבד – יש להיעזר בבעל מקצוע בכל מקרה ספציפי המתמצא בתחום.

יובהר, השימוש באמור באתר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עורכי דין אטיאס ושות' ובין המשתמש, משרד עורכי דין אטיאס ושות' אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עורכי דין אטיאס ושות'.

התכנים המופיעים באתר באים לסייע למשתמשים ולהרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל עורך דין או כל מומחה אחר. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה משפטית מסויימת או דיעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים משפטיים, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

מובהר כי צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק הימנו בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון.
ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

  • להפסיק את הפעלת האתר ו/או כל חלק הימנו, בין באופן זמני ובין לצמיתות.
  • לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.
  • מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לבעל האתר בתקנון זה ו/או מכוח הדין.

אחריות
המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי משרד  עורכי דין אטיאס ושות' ו/או כלפי צוות הכותבי המאמרים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכת תוכן האתר.

משרד עורכי דין אטיאס ושות' אינו אחראי לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידו של משרד עורכי דין אטיאס ושות', או אם נודע לו על האפשרות לנזקים מסוג זה.

זכויות קניין רוחני
מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן "התכנים") הינן של משרד עורכי דין אטיאס ושות' בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת משרד עורכי דין אטיאס ושות' מראש ובכתב.

מקום שיפוט והדין החל
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.

 

צור עמנו קשר

074-7033933