תצהירים נוטריונים

אימות חתימה נוטריוני - אישור העתק נאמן למקור

תצהיר נוטריוני הינו תצהיר מאושר על ידי נוטריון המאשר כי פלוני חתם על התצהיר בפני הנוטריון לאחר שזוהה והוזהר כדין. בחתימתו הנוטריון מאשר כי פלוני העומד בפניו מבין את המשמעויות המשפטיות של התצהיר עליו הוא חותם. לא אחת הרשויות שונות דורשות כי תצהיר מסוים יאושר וייחתם על ידי נוטריון ואינן מסתפקות בתצהיר אשר אומת ונחתם בפני עורך דין. ישנם מספר סוגי תצהירים אשר דורשים אישור נוטריון כגון, הצהרת מתרגם שתרגומו מדויק, אישור של תצהירי ייפוי כח שונים ועוד.

אימות חתימה נוטריוני

אימות חתימה נוטריונית נדרש במקרים בהם קיים צורך בוודאות מוחלטת, למעלה מכל ספק, לגבי זהותו של האדם החותם על מסמך מסוים. הנוטריון בחתימתו מעיד ומאמת כי האדם שחתם על המסמך התייצב בפניו, הוא זיהה אותו וכי חתימתו התבצעה בצלילות דעת ומתוך רצונו החופשי. חוקים ותקנות שונים של מדינת ישראל קובעים כי מסמכים בעלי ערך משפטי ו/או כלכלי גבוהים בין שמדובר בייפוי כוח כללי, בייפוי כוח לביצוע פעולות במקרקעין, בייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, בייפוי כוח לצורך קבלת משכנתא, בייפוי כוח לצורך ביצוע הליכים משפטיים שונים ועוד נדרשים להיחתם בפני נוטריון אשר יאשר את חתימתו של פלוני לאחר שזיהה אותו באופן ודאי, בין אם מהיכרותו האישית או על פי תעודת זהות ו/או דרכון ולאחר שיבחן את זהותו של החותם ואת המסמך עצמו, ולאחר שיוודא כי אין בו פגמים וכי החותם חתם על המסמך מרצונו החופשי ומתוך הבנה את משמעות חתימתו על המסמך, הנוטריון יאשר את המסמך ויאמת את החתימה.

אישור העתק נאמן למקור נוטריוני

אישור העתק נאמן למקור מאשר כי העתק של מסמך או צילום של מסמך הינו זהה ומתאים למסמך המקורי. רשויות וגופים שונים דורשים לעיתים אישור העתק נאמן למקור על מנת להוכיח שצילום העתק של המסמך המקורי זהה למסמך המקור. חוק הנוטריונים קובע כי נוטריון רשאי לאשר העתק של מסמך שאינו מקור, ובלבד שעובדה הזו תצוין בבירור. אישור נאמן למקור חוקי ותקף במדינת ישראל ועל מנת שאישור נאמן למקור יקבל תוקף בינלאומי יש להחתים את המסמך בחותמת אפוסטיל.

למה אנחנו

עורכי הדין אטיאס ושות' מספקים ייעוץ משפטי מעשי ואיכותי, הרואה לנגד עיניו את צרכיו העסקיים של הלקוח

כי אין תחליף לשירותים מקצועיים של עורך דין מקרקעין מנוסה

משרדנו מספק ללקוחות מעטפת של שירותים משפטיים בתחום העסקי – מסחרי החל משלב הקמת החברה ובאופן שוטף לאחר מכן והכל תוך מקצועיות ויצירתיות

בין אם מדובר בעסקת מכירת דירה או רכישת דירה מקבלן או מיד שניה ובין אם מדובר בעסקאות מורכבות אחרות אנו נדאג לאינטרסים שלכם

זקוקים לייעוץ משפטי?