גובה היטל ההשבחה יקבע על פי אופי הרוכש של הקרקע

גובה היטל ההשבחה יקבע על פי אופי הרוכש של הקרקע

גובה היטל ההשבחה יקבע על פי אופי הרוכש של הקרקע כידוע, היטל השבחה הינו מס שמוטל עליית שווי המקרקעין שנובעת משינוי תכנוני שביצעה הרשות המקומית, ז"א שלצורך חישוב היטל השבחה אנו בודקים מה היה שווי המקרקעין, במצב התכנוני הקודם שלה לבין שוויים במצב התכנוני החדש שלהם....