הסביבה הרגולטורית של נכסים קריפטוגרפים – חלק ב'

הסביבה הרגולטורית של נכסים קריפטוגרפים – חלק ב'

הסביבה הרגולטורית של נכסים קריפטוגרפים חלק ב'  המצב הרגולטורי השורר באיחוד האירופאי ובבריטניה  – אסדרה על בורסות קריפטו נכון למועד סקירה זו, לא קיימת רגולציה ייעודית בקשר לנכסים קריפטוגרפיים באיחוד האירופאי או בבריטניה. בהעדר חקיקה רוחבית אחידה, חלק ממדינות...